Wałki przemysłowe oraz walce to często spotykane i wykorzystywane elementy, które można między innymi spotkać w parkach maszynowych przedsiębiorstw z wielu różnych branż. Ich zastosowanie jest powszechne i niejednokrotnie trudno jest je w jakikolwiek sposób zastąpić. Wały oraz wałki można spotkać w przemyśle tekstylnym, w wytwórstwie tworzyw sztucznych, w przemyśle spożywczym, poligraficznym i w wielu innych branżach.

Pokrywanie wałków specjalnymi powłokami

Dzięki możliwości pokrywania wałków i walców specjalnymi powłokami, można nadać wałkom specjalne, pożądane właściwości. Doskonałym przykładem jest pokrywanie ich mieszankami gumowymi, a także powłokami antystatycznymi czy też powłokami, które umożliwiają kontakt tych elementów z żywnością. Jeszcze inną możliwością jest pokrycie wałków i walców powłoką, która sprawi, że będą wyjątkowo odporne na ścieranie oraz na uszkodzenia mechaniczne. Specjalne firmy zajmują się opracowywaniem składu poszczególnych typów mieszanek tak, aby nadać finalnemu produktowi pożądane właściwości, które są istotne z punktu widzenia całego procesu technologicznego.

Zastosowanie wałków i walców w wytwórstwie tworzyw sztucznych

Istnieje bardzo wiele przykładów zastosowania wałków i walców w przedsiębiorstwach, które zajmują się tworzywami sztucznymi. Warto sprawdzić, jakiego typu są to zastosowania na stronie jednego z producentów w linku- https://www.hannecard.pl/pl/branze/tworzywa-sztuczne/. Jednym z przykładów jest produkcja folii orientowanej dwuosiowo, szczególnie w sekcji odlewania. Znajdziemy tutaj takie wałki przemysłowe  jak wał kierunkowy, wał czyszczący, wał prowadzący przed sekcją MDO oraz wał wyzywający, którego zadaniem jest osuszanie materiału. Sprawne działanie wszystkich tych elementów pozwala szybko i sprawnie wytwarzać różnego rodzaju folie. W zależności od zastosowania wałów oraz wałków, elementy te bardzo często muszą spełniać konkretne normy związane z ich grubością, szczelnością czy też przepuszczalnością powietrza.