Budowa sieci wodociągowych z przyłączami nie należy do najłatwiejszych zadań. Trzeba wszystko dobrze zaplanować i przeprowadzić, zaczynając od wystąpienia z wnioskiem o opinie przyłączenia do sieci wodociągowej, przez zlecenie opracowania dokumentacji technicznej wraz z uzgodnieniami, aż do wystawienia i przekazania wszystkich faktur oraz innych zobowiązań prawno-finansowych. Poniższe zestawienie zawiera najważniejsze etapy, z których składa się budowa sieci wodociągowej. Będzie ono przydatne zarówno prywatnym Inwestorom, którzy własnym kosztem i siłami muszą wybudować taką sieć, jak i projektantom, którzy taki projekt przyjmą do opracowania. Warto również zastanowić się nad korzystną ofertą, którą proponuje w tym zakresie firma Terlan.

Jak rozpocząć procedurę budowy sieci wodociągowej?

Pierwszym krokiem, który rozpocznie całą procedurę, będzie wystąpienie z wnioskiem o opinię przyłączenia do sieci wodociągowej. Później trzeba będzie wystąpić z odpowiednim pismem z prośbą o wydanie warunków technicznych, których wymaga budowa sieci wodociągowej z przyłączami. Następnie należy podpisać umowę pomiędzy Inwestorem a Zakładem Wodociągów, która zobowiązuje do wybudowania sieci na własny koszt.

Co istotne, najczęściej będziemy zmuszeni do pokrycia kosztów rozbudowy sieci wodociągowej o wybrany fragment, w tym także kosztów opracowania projektu budowlanego, w przypadku, kiedy ma ona zasilać niedawno wybudowane domy jednorodzinne. Zdarza się, że Zakład zwraca od kilku do kilkunastu procent kwoty inwestycji, jednak ma to miejsce niezmiernie rzadko i jest obostrzone różnymi przepisami prawnymi.

Budowa sieci wodociągowych – o czym jeszcze pamiętać?

Ważne jest również zlecenie opracowania dokumentacji technicznej razem ze wszystkimi uzgodnieniami oraz opracowania specjalnej mapy do celów projektowych – wszystkim tym najlepiej zajmie się firma Terlan, która posiada wieloletnie doświadczenie w tym obszarze. Nie można również zapomnieć o tym, że budowa sieci wodociągowych wymaga również uzyskania wypisów z ewidencji gruntów, na których ma ona przebiegać, a następnie zlecenia opracowania warunków gruntowo-wodnych na tej trasie. Konieczne będzie również sprawdzenie, czy na terenie planowanej inwestycji zostały uchwalone Miejskie Plany Zagospodarowania Terenu – jeśli nie, jesteśmy zobowiązani do złożenia wniosku o ustalenie takiej decyzji.

Sam proces pozyskiwania zgody od właścicieli prywatnych terenów na zaprojektowanie i wybudowanie sieci z przyłączami lepiej zostawić profesjonalistom z firmy Terlan. Opracują oni również projekt techniczny z opisem, zestawieniem przyłączy, podłużnymi profilami, przekrojami i innymi szczegółowymi rysunkami. Budowa sieci wodociągowej wymaga także uzgodnienia jej lokalizacji z Zarządcą drogi oraz konserwatorem zabytków, a także kolizji z innymi sieciami. Jak widać budowa sieci wodociągowych wymaga załatwienia wielu powinności, dlatego jeśli zależy nam na tym, aby wszystko odbyło się szybko, sprawnie i bez zbędnych niespodzianek, najlepiej jest powierzyć ją specjalistom z firmy Terlan.